Violetta Szczepanik - Ochrona praw konsumenta w Polsce - scenariusz lekcji z organizacji sprzedaży w klasie II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca z zastosowaniem komputera z oprogramowaniem. publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Violetta Szczepanik,   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

Ochrona praw konsumenta w Polsce

Scenariusz lekcji z organizacji sprzedaży w klasie II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawcaTemat lekcji:
Ochrona praw konsumenta w Polsce

Cel ogólny:
Uczeń umie posługiwać się wyszukiwaniem informacji w Internecie o PIH, PIS, Federacji Konsumentów, polubownych sądach konsumenckich działających na rzecz ochrony praw konsumenta w Polsce.

Plan treści:
 1. Definicja konsumenta.
 2. Portale internetowe.
 3. Wyszukiwarki internetowe.
 4. Ochrona praw konsumentów.
 5. Standardy Unii Europejskiej dotyczące ochrony praw konsumentów.
Sytuacja odniesienia:
Uczeń wykorzysta znajomość zagadnienia w gospodarstwie domowym, na zajęciach praktycznych i w przyszłym życiu zawodowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • zna definicję konsumenta,
 • wie, że nabywca towarów lub usług ma prawo do rzetelnej informacji o oferowanych produktach i usługach, do ochrony prawnej,
 • wie, że działają instytucje pełniące funkcje doradcze w sporach nabywców towarów i usług z handlowcami i producentami,
 • obsługuje podstawowe funkcje oprogramowania komputera,
 • umie posługiwać się technologią komputerową w wyszukiwaniu informacji o aktualnych przepisach prawnych chroniących prawa konsumenta,
 • umie skorzystać z wyszukiwarek, portali internetowych, specjalnych programów
 • wyszukiwawczych.
Metody stosowane na lekcji:
 • pogadanka,
 • indywidualna praca ucznia z komputerem.
Środki dydaktyczne:
 • komputer z oprogramowaniem z dostępem do Internetu, drukarka, papier, tablica, kreda.
Typ lekcji:
Lekcja typu podstawowego.

Korelacja przedmiotowa:
przedmioty zawodowe, godzina wychowawcza, WOS.

Struktura lekcji:
 1. Czynności organizacyjne - 2 minuty.
 2. Nawiązanie do tematu lekcji - 3 minuty.
  W jakich sytuacjach nabywca lub sprzedawca musi wykazać się znajomością przepisów chroniących prawa konsumenta?
 3. Podanie tematu i celu lekcji - 2 minuty.
 4. Pogadanka - 3 minuty.
 5. Wyszukiwanie informacji o instytucjach działających na rzecz ochrony praw konsumenta - 25 minut.
 6. Zreferowanie wyszukanych i wydrukowanych informacji o ochronie praw konsumenta - 5 minut.
 7. Podsumowanie lekcji - 3 minuty.
 8. Wystawienie ocen i zadanie pracy domowej - 2 minuty.
Scenariusz lekcji:

Cele szczegółowe Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Uczeń zna definicję konsumenta.

Zadaje pytanie: "Kto jest konsumentem?". Odpowiadają na pytanie.
Wie, że nabywca i sprzedawca ma prawo do rzetelnej informacji o oferowanych produktach i usługach.

Wskazuje na sytuacje, w jakich może znaleźć się sprzedawca i nabywca podczas
transakcji kupna - sprzedaży towarów i usług.
Słuchają, analizują, zapamiętują.
Wie, że działają instytucje chroniące prawa konsumenta oraz zna obszary ich działania.

Przedstawia zadanie do wykonania, czyli wyszukiwanie informacji.
Nadzoruje pracę uczniów, udziela pomocy.
Uczniowie pracują indywidualnie z komputerem, drukują wyszukane informacje.
Wie, że ochrona praw konsumenta w Polsce musi być dostosowana do standardów Unii Europejskiej.

Przedstawia zadanie do wykonania,
czyli wyszukiwanie informacji o standardach UE w zakresie ochrony praw.
Uczniowie szukają informacji, drukują, prezentują swoje prace, otrzymują oceny.


Tej samej Autorki:
Przygotowanie towarów do sprzedaży
Zabezpieczenie mienia sklepowego

Violetta Szczepanik - Ochrona praw konsumenta w Polsce. Scenariusz lekcji z organizacji sprzedaży w kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca z zastosowaniem komputera z oprogramowaniem. publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 27 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster