Violetta Szczepanik - Zabezpieczanie mienia sklepowego - konspekt lekcji z organizacji sprzedaży w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Violetta Szczepanik,   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

Zabezpieczanie mienia sklepowego

Konspekt lekcji z organizacji sprzedaży w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawcaTemat lekcji:
Zabezpieczanie mienia sklepowego.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 godziny.

Cel ogólny:
Uczeń rozumie wpływ zabezpieczenia mienia sklepu na wielkość strat, jakie ponosi placówka handlowa w wyniku zdarzeń losowych i kradzieży.

Sytuacja odniesienia:
Uczeń wykorzysta znajomość zagadnienia w życiu zawodowym i osobistym.

Plan treści:
 1. Straty nadzwyczajne.
 2. Marnotrawstwo w pracy sprzedawcy.
 3. Niedobory towarowe wynikające z kradzieży.
 4. Sposoby zapobiegania kradzieżom w sklepach:
  • czynnik mechaniczny,
  • czynnik ludzki.
 5. Ubezpieczenia mienia sklepu.
 6. Wpływ niedoborów towarowych na zyski sklepu.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • definiuje zdarzenia losowe,
 • poznaje definicję marnotrawstwa,
 • odróżnia straty wynikające z klęsk żywiołowych i niedbalstwa pracowników,
 • wymienia mechaniczne sposoby zapobiegania kradzieżom,
 • określa wpływ pracowników na wielkość strat spowodowanych kradzieżami,
 • poznaje warunki stawiane przez instytucje ubezpieczeniowe w zakresie zabezpieczenia mienia sklepu.
Metody stosowane na lekcji:
 • podające (wyjaśnienie),
 • eksponujące (film),
 • problemowe (dyskusja).
Środki dydaktyczne:
rzutnik, foliogramy, tablica, kreda, monitor, film, "Szkolny słownik ekonomiczny".

Typ lekcji:
Lekcja typu podstawowego.

Korelacja przedmiotowa:
promocja, podstawy przedsiębiorczości.

Struktura lekcji:
 1. Czynności organizacyjne - 2 minuty.
 2. Ewaluacja wstępna - 5 minut.
  • Jakiego rodzaju szkody mogą wystąpić w działalności sklepu?
  • Kto w sklepie odpowiada za straty majątku?
  • Czy są sposoby zabezpieczenia mienia sklepu?
 3. Podanie tematu i celu lekcji - 2 minuty.
 4. Określenie przyczyn strat - 4 minuty.
 5. Projekcja filmu - 8 minut.
 6. Dyskusja, wyjaśnienie - 9 minut.
 7. Projekcja foliogramów - 4 minuty.
 8. Rozwiązywanie ćwiczenia - 5 minut.
 9. Podsumowanie lekcji - 4 minuty.
 10. Zadanie pracy domowej - 2 minuty.
Scenariusz lekcji:

Cele szczegółowe Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Zdefiniowanie zdarzenia losowego. Prosi uczniów o podanie określeń zdarzenia losowego. Podają określenia, wymieniają przyczyny losowe, układają definicję, zapamiętują.

Wyjaśnienie pojęcia marnotrawstwa. Prosi o podanie przykładów niedbalstwa pracy pracowników.
Prosi o odczytanie definicji ze słownika.
Wymieniają sytuacje, w których sprzedawca dopuszcza do strat ilościowych i jakościowych towarów.
Odczytują definicję, słuchają, zapamiętują.

Zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia majątku. Włącza monitor z filmem. Oglądają film, zapamiętują. Dyskutują o sposobach zabezpieczenia majątku w sklepach różniących się branżą, wielkością i metodą sprzedaży.

Rozróżnianie zabezpieczeń mechanicznych i zależnych od pracownika. Prezentuje foliogramy, omawia je.
Omawia warunki ubezpieczenia majątku.
Patrzą, słuchają, wyciągają wnioski, zapamiętują.
Rozwiązują ćwiczenie.
Tej samej Autorki:
Ochrona praw konsumenta w Polsce
Przygotowanie towarów do sprzedaży

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 27 kwietnia 2004 r. do góry

Copyright © 2003-2004 AWANS.NET