Violetta Szczepanik - Przygotowanie towarów do sprzedaży - konspekt lekcji z organizacji sprzedaży w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Violetta Szczepanik,   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

Przygotowanie towarów do sprzedaży

Konspekt lekcji z organizacji sprzedaży w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawcaTemat lekcji:
Przygotowanie towarów do sprzedaży.

Tygodniowy wymiar godzin:
2 godziny.

Cel ogólny:
Uczeń potrafi przygotować towar do sprzedaży zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wie, jakie znaczenie ma przygotowanie towarów dla konsumentów i sklepu.

Sytuacja odniesienia:
Uczeń wykorzysta znajomość zagadnienia w życiu zawodowym, gospodarstwie domowym.

Plan treści:
 1. Czynności związane z przygotowaniem towarów do sprzedaży wykonywane na zapleczu sklepu.
 2. Czynności związane z przygotowaniem towarów w sali sprzedażowej.
 3. Zasady rozmieszczania towarów w sali sprzedażowej.
 4. Rozmieszczanie towarów w magazynie sklepowym.
 5. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne stosowane w handlu podczas przygotowania towarów do sprzedaży.
 7. Znaczenie przygotowania towarów do sprzedaży dla konsumentów.
 8. Znaczenie przygotowania towarów do sprzedaży dla sklepu.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • wymienia czynności wykonywane na zapleczu,
 • rozmieszcza towary na półkach,
 • poznaje zasady rozmieszczania towarów na regale sklepowym,
 • odróżnia sposób rozmieszczania towarów ze względu na stosowaną metodę sprzedaży,
 • poznaje zasady rozmieszczania towarów stosowane w każdej metodzie sprzedaży,
 • przyswaja sposoby przechowywania towarów w magazynie mające wpływ na wydajność pracy sprzedawcy,
 • poznaje sprzęt techniczny stosowany w przygotowaniu towarów,
 • wymienia listę korzyści dla konsumenta wynikających z prawidłowo przebiegającego procesu przygotowania towarów,
 • wymienia korzyści dla sklepu wynikające z dobrego przygotowania towarów do sprzedaży,
 • postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Metody stosowane na lekcji:
 • pogadanka,
 • wyjaśnienie,
 • ćwiczenia.
Środki dydaktyczne:
regały przyścienne, atrapy towarów, metkownice, wywieszki cenowe, pisaki, taśmy klejące, fartuchy, podręcznik.

Typ lekcji:
Lekcja typu podstawowego.

Korelacja przedmiotowa:
towaroznawstwo - promocja.

Struktura lekcji:
 1. Czynności organizacyjne - 2 minuty.
 2. Ewaluacja wstępna - 5 minut.
  • Czy sklepy zawsze otrzymują towary w formie nadającej się do sprzedaży?
  • Jaką rolę pełni przygotowanie towarów do sprzedaży?
  • Gdzie wykonuje się czynności związane z przygotowaniem towarów do sprzedaży?
 3. Podanie tematu i celu lekcji - 2 minuty.
 4. Realizacja tematu - 33 minuty.
 5. Podsumowanie lekcji - 2 minuty.
 6. Zadanie pracy domowej - 1 minuta.
Scenariusz lekcji:
 1. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji. Krótko rozważa następujące problemy:
  • Czy sklepy zawsze otrzymują towary w formie nadającej się do sprzedaży?
  • Jaką rolę pełni przygotowanie towarów do sprzedaży?
  • Gdzie wykonuje się czynności związane z przygotowaniem towarów do sprzedaży?
 2. Nauczyciel prosi uczniów o podanie czynności wykonywanych w magazynie sklepu i w sali sprzedażowej (uczniowie mogą opisać własne doświadczenia).
 3. Uczniowie analizują z podręcznika schemat magazynu i sposób rozmieszczenia w nim towarów ułatwiających pracę sprzedawcy. Uczniowie wymieniają sprzęt techniczny ułatwiający wykonywanie prac.
 4. Nauczyciel poleca uczniom ubranie fartuchów i podejście do regałów, udziela instruktażu dotyczącego rozmieszczania towarów na półkach - uwzględniających zasady rozmieszczania towarów w sali sprzedażowej, przypomina zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Uczniowie obserwowani przez nauczyciela zabierają towary z magazynu, wycierają je, metkują, wykładają na półki regału przyściennego, przygotowują wywieszki cenowe. Nauczyciel koryguje błędy uczniów.
 6. Nauczyciel uświadamia uczniów o konsekwencjach nieprawidłowego przygotowania towarów do sprzedaży, ocenia pracę uczniów.
 7. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej (ćwiczenie z podręcznika).


Tej samej Autorki:
Ochrona praw konsumenta w Polsce
Zabezpieczenie mienia sklepowego

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 27 kwietnia 2004 r. do góry

Copyright © 2003-2004 AWANS.NET