mapa strony | strona główna
Mapa Serwisu AWANS.NET

Poradniki na kolejne etapy awansu zawodowego
Poradnik na mianowanego według rozporządzenia 2018, stary, wydanie VII - 95 zł
Poradnik na mianowanego według rozporządzenia 2022, nowy, wydanie VIII - 90 zł
201 pytań i odpowiedzi na mianowanego - 75 zł
Poradnik na dyplomowanego według rozporządzenia 2018, stary, wydanie VII - 95 zł
Poradnik na dyplomowanego według rozporządzenia 2022, nowy, wydanie VIII - 90 zł
50 pytań i odpowiedzi na dyplomowanego - 60 zł
Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia 2018 - 79 zł
Innowacja i program własny. Opracowanie i realizacja - 69 zł
Poradnik opiekuna stażu 2022 - 59 zł
Poradnik mentora 2024 - 99 zł
Opinia mentora na temat nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu - 25 zł
Poradnik opiekuna stażu 2022 - 59 zł
Przykładowa ocena pracy nauczyciela opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli - 98 zł
Poradnik wychowawcy klas I - III - 90 zł
Poradnik nauczyciela wychowania przedszkolnego - 90 zł
Projekt oceny dorobku oraz ocena dorobku - 50 zł

Konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, wskazówki, porady.

Szkolenia on-line na tematy awansu zawodowego nauczycieli

Facebook - Grupy na każdy stopień awansu zawodowego - porad udziela ekspert d/s awansu zawodowego.

Publikacje nauczycieli
Archiwum publikacji

ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Edukacja wczesnoszkolna
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą