mapa strony | strona główna
Mapa Serwisu AWANS.NET

Nowe Poradniki na kolejne etapy awansu zawodowego
- przeznaczone są dla nauczycieli awansujących na mianowanego i dyplomowanego, którzy jeszcze nie zakończyli stażu lub staż rozpoczęli we wrześniu 2018 r. lub później oraz dla kandydatów na kontraktowego, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. lub później.
Nowy Poradnik na nauczyciela kontraktowego 2019
Nowy Poradnik na nauczyciela mianowanego 2019
Nowy Poradnik na nauczyciela dyplomowanego 2019
Innowacja i program własny. Opracowanie i realizacja 2019
201 pytań i odpowiedzi na mianowanego 2019
Vademecum awansu zawodowego nauczycieli 2019
Poradnik opiekuna stażu 2019

Stare Poradniki na kolejne etapy awansu zawodowego
- przeznaczone są dla nauczycieli awansujących na mianowanego i dyplomowanego, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018, ale nie otrzymali oceny dorobku lub nie złożyli wniosku o postępowanie oraz dla kandydatów na kontraktowego, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 r. i go nie zakończyli.
Stary Poradnik na nauczyciela kontraktowego 2013
Stary Poradnik na nauczyciela mianowanego 2013
Stary Poradnik na nauczyciela dyplomowanego 2013

Konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, wskazówki, porady. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego

Awans zawodowy nauczycieli - forum dyskusyjne AWANS.NET

Publikacje nauczycieli
Warunki publikacji w AWANS.NET
Archiwum publikacji

ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Edukacja wczesnoszkolna
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą