mapa strony | strona główna
Mapa Serwisu AWANS.NET

Nowe Poradniki na kolejne etapy awansu zawodowego
- przeznaczone są dla nauczycieli awansujących na mianowanego i dyplomowanego, którzy jeszcze nie zakończyli stażu lub staż rozpoczęli we wrześniu 2018 r. lub później oraz dla kandydatów na kontraktowego, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. lub później.
Nowy Poradnik na nauczyciela kontraktowego 2020
Nowy Poradnik na nauczyciela mianowanego 2020
Nowy Poradnik na nauczyciela dyplomowanego 2020
Innowacja i program własny. Opracowanie i realizacja 2020
201 pytań i odpowiedzi na mianowanego 2020
Vademecum awansu zawodowego nauczycieli 2020
Poradnik opiekuna stażu 2020
Projekt oceny dorobku nauczyciela

Stary Poradnik dla nauczycieli awansujących na dyplomowanego
- przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018, ale nie otrzymali oceny dorobku lub nie złożyli wniosku o postępowanie.
Stary Poradnik na nauczyciela dyplomowanego 2013

Konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, wskazówki, porady.

Szkolenia on-line na tematy awansu zawodowego nauczycieli

Facebook - Grupy na każdy stopień awansu zawodowego - porad udziela ekspert d/s awansu zawodowego.

Publikacje nauczycieli
Archiwum publikacji

ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Edukacja wczesnoszkolna
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą