awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt
   Wyszukiwarka publikacji
Google
Web AWANS.NET

   Archiwum
ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Kształcenie zintegrowane
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą

   Matematyka


Statystyka w matematyce dla klas IV - VI szkoły podstawowej
Autor: Marta Wieczorek.

Opracowanie kosztorysu dwudniowej wycieczki klasowej
Autor: Irena Adamus.

Program nauczania matematyki dla 3 - letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
(po zasadniczej szkole zawodowej)

Autor: Joanna Widzińska.

Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej
Autor: Krystyna Gorajewska.

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania i różnych form pracy
Autor: Krystyna Gorajewska.

Konstruowanie testu osiągnięć szkolnych - test dwustopniowy sprawdzający wiadomości i umiejętności z matematyki po I semestrze klasy II gimnazjum
Autor: Aleksander Kałużny.

Plan realizacji programu matematyki w klasie drugiej gimnazjum
Autor: Ewa Mieczkowska.

O liczbach i wielomianach Bernoulliego
Autor: Beata Leska.

Rzymski sposób zapisywania liczb - konspekt lekcji matematyki w klasie IV
Autor: Wiesława Migdalska.

Zestaw zadań powtórkowych z matematyki dla klasy III gimnazjum
Autor: Wioletta Łozowska.

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
Autor: Małgorzata Bączyk.

Siła jako wielkość wektorowa. Siła wypadkowa i równoważąca. Scenariusz lekcji w klasie I gimnazjum.
Autorki: Krystyna Bernasińska, Joanna Jurczyk.
1   2   3   4     
Copyright © 2003-2004 AWANS.NET